Documentació

Aquí podeu consultar els diferents documents que es generin durant el procés de redacció i tramitació del POUM de Banyoles.

Cliqueu sobre el títol del document per accedir-hi. Els documents estan penjats en format PDF i per tant heu de disposar del programa Acrobat per poder obrir-los. Tingueu en compte que alguns documents ocupen diversos megabits i poden tardar a descarregar-se. El pes de cada arxiu està indicat entre parèntesis.

Avanç del Pla