Presentació de l’alcalde

Un nou POUM per Banyoles: atreviment, estimació, ambició.

Benvolguts ciutadans i benvolgudes ciutadanes,

Que hagueu obert aquesta web vol dir amb tota seguretat que estimeu Banyoles. Amb aquest gest ens dieu que teniu interés en allò que pot suposar per a la nostra ciutat afrontar un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Com a Alcalde, me n’alegro. Però també, en nom propi i de tots els grups polítics municipals, m’agradaria que aquest interés no es quedés en una simple lectura passiva de dades, plànols, memòries i documentació diversa, sinó que hi afegiu la vostra PARTICIPACIÓ als debats, a les discusions, a les tertúlies, i al procés de redacció del nou POUM amb els vostres pensaments, idees i aportacions.

El repte que hem decidit afrontar tots plegats no és poca cosa. N’és un indici el fet que no ens havíem atrevit a fer-ho des de l’any 1984, en què el Consistori d’aleshores va encarregar la feina al prestigiós arquitecte Manuel de Solà Morales. Amb aquell magnífic POUM, ara ja obsolet a causa dels enormes canvis tècnics i de sensibilitat urbanística i mediambiental, hem funcionat fins a dia d’avui. I ara ens pertoca repensar i traçar Banyoles novament. I com hem de fer-ho? Doncs entre totes les dones i els homes de la ciutat. Entre TOTS I TOTES. Escoltant i aplegant totes aquelles idees de la ciutadania, de les entitats socials i esportives, dels agents econòmics… que puguin tenir una plasmació efectiva i positiva en el planejament urbanístic de la ciutat.

Dit això, deixeu-me donar, en qualitat d’Alcalde, tant sols tres idees sobre les quals m’agradaria que pivotés aquest procés llarg de redacció del nou POUM:

1. ATREVIMENT AMB HUMILITAT

Hem de reconèixer que sempre que algú ha volgut deixar un senyal a Banyoles, en comptes d’això ha estat Banyoles qui li ha deixat un senyal a ell. Per això parlo d’humilitat en allò que volem decidir sobre la nostra ciutat, que és mil·lenària, i que per tant, hem de tractar amb respecte i molta cura. Banyoles és el fruit de moltes generacions de banyolins i banyolines que ens han precedit és important no oblidar mai aquest llegat.

2. ESTIMACIÓ PER LA NOSTRA CIUTAT I PER LES DIFERENTS SENSIBILITATS CIUTADANES

Per moltes adversitats a les quals ens enfrontem en la redacció del planejament municipal, si cultivem els llaços afectius entre les diverses sensibilitats polítiques i ciutadanes tot apostant pel diàleg, el pacte i el consens, mai perdrem el rumb que volem donar a Banyoles.

3. AMBICIÓ

Hem de tenir l’ambició de millorar la nostra ciutat, això és evident. Però l’ambició és un camí, no un destí. No ens equivoquem amb això, i essencialment és el mateix camí per a tothom: un recorregut apassionant del qual haurem de gaudir amb molta motivació, amb treball, amb persistència i també amb resistència davant les adversitats. Una tasca de consens polític i ciutadà implica diàleg i acceptació, amb l’objectiu comú d’aconseguir un resultat òptim i l’èxit de les millors idees.
Ens movem en un escenari de penúria económica i profunda crisi que ens té desorientats i deprimits. És cert que no són moments d’optimisme i a vegades sembla trontollar fins i tot el nostre sistema de vida col.lectiva; però la complexitat del marc actual no ens ha de portar de cap manera a l’immobilisme. Al contrari, és un bon moment per tornar a pensar en Banyoles de manera global, des del rigor, des del coneixement i la valoració del que tots hem viscut i, sobretot, des de la tranquil·litat i la manca de presses.

Traçem doncs Banyoles, amb ambició per viure el procés de planejament amb respecte a la diversitat d’idees que generarem plegats, que de ben segur serà enriquidora pel procés.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

 

Miquel Noguer
Alcalde de Banyoles