S’inicien els treballs de redacció del nou POUM de Banyoles

  • 04/12/2012
S’inicien els treballs de redacció del nou POUM de Banyoles

Aquest mes de novembre s’han iniciat els treballs preliminars per a la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Banyoles – el qual es redactarà en col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya – amb l’encàrrec dels estudis complementaris 212-055 necessaris per part de l’Ajuntament, com són els documents d’Avaluació Ambiental Estratègica, l’Estudi d’avaluació de

la mobilitat generada, el Programa de participació ciutadana o la Memòria social.

Actualment es treballa en la fase inicial de diagnosi de la situació actual del terme municipal per tal d’assentar les bases sobre les que s’hauran de desenvolupar les propostes que han de traçar
9A0-148 el futur de la ciutat de Banyoles. Tal com s’anunciarà properament, i com es detalla al Programa de Participació Ciutadana ,en aquesta fase serà imprescindible la participació activa de tota la ciutadania  amb l’objectiu de que el POUM esdevingui un procés integrador i obert a la ciutat.