S’aprova l’avanç del POUM de Banyoles

  • 06/10/2014
S’aprova l’avanç del POUM de Banyoles

 

El passat 29 de setembre de 2014 el ple de l’Ajuntament en sessió ordinària va aprovar l’avanç del POUM de Banyoles amb 13 vots favorables (Convergència i Unió, Regidor no adscrit i Junts per Banyoles) i 3 vots en contra (CUP i Iniciativa per Catalunya Verds – Independents de Banyoles).

La documentació corresponent a l’avanç del POUM restarà en exposició pública durant dos mesos a partir de la publicació dels respectius edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a dos diaris d’àmplia difusió a la província.

Aquesta documentació restarà a disposició del públic per a la seva consulta en format físic a la seu de l’Ajuntament de Banyoles i en format digital tant a la pàgina web municipal (Seu-E) com al lloc web del POUM.

En aquesta fase d’avanç es realitza una diagnosi de l’estat actual del municipi des del punt de vista urbanístic, i es presenta una primera proposta de criteris i objectius generals de la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Tenint en compte que aquestes propostes s’han de concretar en la següent fase del procés (aprovació inicial) aquesta fase d’avanç esdevé un moment idoni per a que la ciutadania expressi els suggeriments que cregui oportú i que consideri que s’han d’incoporar a les propostes del POUM. Aquests suggeriments es poden presentar presencialment a l’oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament o a través del formulari habilitat en el present lloc web.

Imatge:  © Copyright “Tots els drets reservats” – A.Cutiller