Ja hi ha dates per les sessions de participació ciutadana

  • 21/02/2013
Ja hi ha dates per les sessions de participació ciutadana

En el marc del procés de participació del POUM de Banyoles, que té per objectiu que la ciutadania participi activament en la definició del model del futur del municipi, s’han plantejat tres sessions temàtiques obertes a tota la ciutadania, on es tractaran diversos aspectes relacionats amb l’àmbit

d’actuació del POUM.

Així, s’han plantejat tres sessions de participació, amb temàtiques diferents, en les següents dates:251-502

  • Sessió 1 “Activitats econòmiques i serveis als ciutadans”: Dissabte 16 de març de 2013
  • Sessió 2 “Medi ambient i sostenibilitat urbana”: Dissabte 06 d’abril de 2013
  • Sessió 3 “Model de desenvolupament urbà i mobilitat”: Dissabte 20 d’abril de 2013

 

Aquestes sessions es realitzaran al CEIP Escola de la Vila – Baldiri Reixac, al llarg de tres dissabtes al matí  amb l’objectiu de facilitar l’assistència del màxim número de persones.

L’objectiu principal d’aquestes sessions serà recollir la percepció ciutadana sobre diversos temes sobre els quals el POUM té capacitat d’incidència. Lluny de ser sessions en les quals els tècnics expliquin extensament la diagnosi municipal i les línies d’actuació, les sessions es conceben com un espais actius on els ciutadans puguin expressar la seva opinió i propostes sobre els diferents temes plantejats. Així, aquestes sessions es basaran en una sèrie de dinàmiques actives en les quals la ciutadania, mitjançant el debat i la
1Z1-871 cerca de consens en petits grups, podrà posar de manifest les seves percepcions i inquietuds respecte al futur urbà de Banyoles.

Per tal d’afavorir la participació del major nombre d’assistents en els tallers del seminari i per tal de generar un ambient distès que faciliti la conversa, s’utilitzarà principalment la metodologia anomenada World Café o Tertúlies Cafè, així com d’altres dinàmiques orientades a fomentar una participació activa de tots els assistents i detectar aquells elements sobre els quals el POUM haurà de prestar atenció.

La participació és oberta a tota la ciutadania, i es pot confirmar l’assistència a les diverses sessions mitjançant del qüestionari de contacte d’aquest web.